Box a jeho historie

0

Box je bojový sport, při kterém proti sobě soupeří dva chlapi (či ženy) pěstmi v ringu ohraničeném provazy. Tak si vybaví box téměř každý. V hlavě vám určitě také utkvěly i některé legendy boxu. Každý si vybaví alespoň jedno následující jméno – Mike Tyson, Muhammad Ali, Rocky Marciano, Joe Luis, Lenox Lewis či bratři Vladimír a Vitalij Kličkové. To jsou ty pravé legendy boxu. Pojďme se ale podívat na počátek a historii boxu.

Historie boxu sahá až do dávné minulosti, do různých částí Asie a Evropy. Pěstní souboje jsou typické pro muže už od nepaměti. Již v roce 776 př. n. l. byla poprvé do programu antických olympijských her zařazena ukázka utkání podobajícího se boxu (pygmé) a roku 688 př. n. l. byl box zařazen do programu her jako řádný sport. Současný box a tehdejší box nelze srovnávat, protože rozdíly jsou veliké. Tehdy se bojovníci bili holými pěstmi a později si obvazovali ruce různými řemeny, do kterých přidávali předměty (kovové desky, kuličky..) za účelem většího zranění soupeře. Box jako sport a umění se od dob slávy Řecka na dlouhou dobu odmlčel. Pěstní souboje se staly formou zábavy na lidových slavnostech a pouťových zábavách.

Když píšeme dlouhou dobu, máme na mysli opravdu dlouhou. Pomalu se začali pěstní souboje znovu dostávat na výsluní koncem 17. století. Box, jako sportovní disciplína, vznikl až v 18. století ve Velké Británii. Zakladatelem novodobého boxu byl James Figg. Figg byl mistr šermu, kterého jako první napadlo šermovat beze zbraně. V roce 1719 založil v překladu Školu ušlechtilého způsobu sebeobrany. Jelikož James Figg byl především šermíř, boxu říkal „šerm pěstmi“. Figg sestavil první pravidla boxu. Tato pravidla byla v roce 1866 upravena světoznámým anglickým sportovcem markýzem Marguss z Queensberry a s menšími obměnami jsou v platnosti dosud. Mezi nejdůležitější změny v pravidlech patřilo povinné používání rukavic (dříve se boxovalo holýma rukama), délka jednoho kola byla stanovena na 3 minuty a zavedlo se bodování rozhodčími. V roce 1719 se Figg stal první mistrem těžké váhy. Prvním oficiálním mistrem světa všech vah se stal v roce 1882 John L. Sullivan. Zakladatel českého boxu byl sportovní nadšenec, těžký atlet a vzpěrač, Fridolín Hoyer, který si v roce 1896 otevřel vlastní tělocvičnu v Praze.

V roce 1904 se box poprvé představil na novodobých olympijských hrách v St. Louis. První mezinárodní seskupení amatérských boxerů se uskutečnilo v roce 1920, kdy se v Paříži vytvořila Federation Internationale de Boxe Amateur (seskupení pěti států) a v roce 1946 na tuto spolupráci navázala AIBA (Amateur International Boxing Association) založená v Londýně. První Amatérské mistrovství světa v boxu se uskutečnilo v roce 1974.

Ženský box

Ženský box se šířil složitěji a je tu poměrně krátkou dobu. V České republice ženy boxují teprve od roku 1994. První mistrovství ČR se konalo v roce 2002 a do programu olympijských her byl ženský box zařazen v roce 2012 v Londýně.

Novodobý boxerský ring. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Box

Rozdíl mezi amatérským a profesionálním boxem

Rozdíl mezi amatéry a profesionály boxu je nejen ve výstroji, ale také v charakteru zápasu. Amatérští boxeři bojují oblečeni do nátělníků a mají ochrannou helmu. Naopak profesionální boxeři boxují svlečení do půli těla a bez helmy. Amatérský boxerský zápas se skládá ze tří kol po 3. minutách. V profesionálním boxu může zápas trvat až dvanáct kol. U obou zápasů je mezi koly vždy minutová pauza.

Současné váhové kategorie (muži – elita a kadeti)

 • lehká muší – nad 46 kg do 49 kg
 • muší – nad 49 kg do 52 kg
 • bantamová – nad 52 kg do 56 kg
 • lehká – nad 56 kg do 60 kg
 • lehká velterová – nad 60 kg do 64 kg
 • velterová – nad 64 kg do 69 kg
 • střední – nad 69 kg do 75 kg
 • polotěžká – nad 75 kg do 81 kg
 • těžká – nad 81 kg do 91 kg
 • supertěžká – nad 93 kg

Tyto váhové kategorie jsou platné od 1. září 2010

Současné váhové kategorie (ženy – elita a kadetky)

 • lehká muší – nad 45 do 48 kg
 • muší – nad 48 kg do 51 kg
 • bantamová – nad 51 kg do 54 kg
 • pérová – nad 54 kg do 57 kg
 • lehká – nad 57 kg do 60 kg
 • lehká velterová – nad 60 kg do 64 kg
 • velterová – nad 64 kg do 69 kg
 • střední – nad 69 kg do 75 kg
 • polotěžká – nad 75 kg do 81 kg
 • těžká – nad 81 kg

Tyto váhové kategorie jsou platné od 1. září 2010

Současné váhové kategorie (junioři, juniorky)

 • Pinová – do 46 kg
 • lehká muší – nad 46 kg do 48 kg
 • Muší – nad 48 kg do 50 kg
 • lehká bantamová – nad 50 kg do 52 kg
 • Bantamová – nad 52 kg do 54 kg
 • Pérová – nad 54 kg do 57 kg
 • Lehká – nad 57 kg do 60 kg
 • lehká velterová – nad 60 kg do 63 kg
 • Velterová – nad 63 kg do 66 kg
 • lehká střední – nad 66 kg do 70 kg
 • Střední nad 70 kg do 75 kg
 • Polotěžká – nad 75 kg do 80 kg
 • Těžká – nad 80 kg

Tyto váhové kategorie jsou platné od 1. září 2010

Dřívější váhové kategorie

 • papírová – do 48 kg,
 • muší – nad 48 kg do 51 kg,
 • bantamová – nad 51 kg do 54 kg,
 • pérová – nad 54 kg do 57 kg,
 • lehká – nad 57 kg do 60 kg,
 • velterová – nad 60 kg do 64 kg,
 • lehká střední – nad 64 kg do 69 kg,
 • střední – nad 69 kg do 75 kg,
 • polotěžká – nad 75 kg do 81 kg,
 • těžká – nad 81 kg do 91 kg,
 • supertěžká – nad 91 kg

Tyto váhové kategorie byly platné od 1. ledna 2003

Českoslovenští a čeští olympijští vítězové v boxu:

 1. Julius Torma (1948 Londýn)
 2. Ján Zachara (1952 Helsinky)
 3. Bohumil Němeček (1960 Řím)