Zajímavosti o svalové struktuře rukou a nejlepší cviky pro každý sval

0


Zajímavosti o svalové struktuře rukou

Zajímavosti o svalové struktuře rukou

Naše ruce jsou úžasnými nástroji, které nám umožňují provádět různé pohyby a činnosti. Svalová struktura rukou je složitá a rozmanitá, a to nám poskytuje obrovský potenciál.

Nejlepší cviky pro každý sval

Zde je seznam nejlepších cviků pro každý sval na ruce:

Předloktí

 • Stisk osy
 • Skládání předloktí s činkou

Biceps

 • Zvedání činky bicepsů stojem
 • Přítahy na hrazdě

Triceps

 • Zkracovačka tricepsů
 • Přítahy na bradlech

Palec

 • Klepání prsty na švihadlu
 • Zvedání jednoručky palec nahoru


fitness


Zajímavosti o svalové struktuře rukou a nejlepší cviky pro každý sval

Zajímavosti o svalové struktuře rukou

Svalová stavba ruky

Ruka je jednou z nejdůležitějších částí lidského těla, která nám umožňuje provádět rozličné pohyby. Je složena ze složité svalové struktury, která zahrnuje několik hlavních svalů. Každý z těchto svalů má specifickou roli a funkci při pohybu rukou.

Nejlepší cviky pro každý sval

Zde je seznam nejlepších cviků pro každý sval ruky:

Biceps

Jedním z nejdůležitějších svalů v ruce je biceps. Tento sval je zapojen při zvedání a ohýbání paže. Pro posílení bicepsu se doporučují cviky jako stahování činky, zdvihání činky nebo koncentrované zdvihy.

Tricepsy

Tricepsy jsou svaly na zadní straně paže a jsou protipólem bicepsu. Pro zpevnění tricepsů můžete provádět cviky jako stahování na stroji s lanem, tlaky na přístroji nebo francouzské tlaky s jednoručkami.

Předloktí

Svaly předloktí jsou nezbytné pro rotaci předloktí a pohyb zápěstí. Jedním z nejlepších cviků pro posílení předloktí je zdvihání zápěstí s činkou.

Svaly v ruce

Ruka obsahuje také další svaly, jako například svaly na hřbetu ruky, které jsou zapojeny při stisku a uchopování předmětů. Pro posílení těchto svalů se doporučují cviky jako farmer’s walk (chůze s činkami), stahování osy nebo kliky.

Pro více informací o svalové struktuře ruky a nejlepších cvicích doporučujeme navštívit tento odkaz na relevantní článek.dieta

Zajímavosti o svalové struktuře rukou

Svaly předloktí

 • Flexory předloktí: Tento svalový okruh zahrnuje svaly jako například biceps brachii, brachialis a brachioradialis. Tyto svaly jsou odpovědné za ohýbání předloktí.
 • Extenzory předloktí: Sem patří svaly jako například triceps brachii a anconeus. Tyto svaly jsou zapojeny při pohybech jako je táhnutí a odpichování předmětů.

Svaly paže

 • Biceps brachii: Tento sval se nachází ve střední části předloktí a je zodpovědný za ohýbání paže.
 • Triceps brachii: Nachází se na zadní straně paže a je zodpovědný za její rovnání.

Nejlepší cviky pro každý sval

Flexory předloktí

 • Biceps curl: Stoupněte si s jednoručkami v rukou. Pomalu zvedejte jednoručky směrem k ramenům, soustřeďte se na stahování bicepsu. Poté se vracejte zpět do výchozí polohy.
 • Hammer curl: Podobný jako biceps curl, ale držte jednoručky ve vertikální poloze, takže palce směřují nahoru.

Extenzory předloktí

 • Triceps dip: Posaďte se na židli nebo lavičku a opřete se o ni rukama vzadu. Pomalu se spouštějte dolů, ohýbajte lokty a poté se zpět zvedejte nahoru. To posílí triceps a horní část svalů zad.
 • Push-up: Lehněte si na podložku s pažemi na zemi, ruce by měly být ve vzdálenosti ramen a nohy přirozeně posunuté dozadu. Pomalu se spouštějte dolů, ohýbajte lokty a poté tlačte nahoru.

Svaly paže

 • Hammer curl: Již zmíněný cvik, který posílí biceps brachii.
 • Triceps kickback: Sklony předklonu, podpírejte se jednou rukou o stehno, druhou dvíhejte jednoručku zpět a narovnávejte paži. Toto cvičení cílí na triceps brachii.

gym

Expertní názor na svaly na ruce – svaly a cvičení:

Svaly na ruce jsou důležitou součástí celkové fyzické kondice a síly. Pravidelným cvičením můžeme tyto svaly posílit a zvýšit jejich objem. Existuje mnoho různých cviků, které se zaměřují právě na svaly na rukou, jako například kliky, zdolávání hrazdy, bicepsový zdvih či cvičení s činkami.

Nejlepší výsledky při posilování svalů na rukou dosáhneme, pokud cvičíme pravidelně a správně zvolíme zátěž. Je také důležité dbát na správnou techniku provedení cviků, abychom minimalizovali riziko zranění.

Při cvičení je rovněž vhodné kombinovat různé typy cviků, aby se svaly na ruce vyvíjely rovnoměrně a nezbytná variabilita cvičebních plánů nám pomůže dosáhnout nejlepších výsledků.

Pokud byste chtěli získat další informace o svaly na ruce a cvičení, můžete navštívit relevantní stránku na Wikipedii, která poskytuje komplexní přehled tématu.

fitness


Zajímavosti o svalové struktuře rukou:

 • Ruce mají složitou svalovou strukturu, která zahrnuje mnoho různých svalů.
 • Svaly rukou jsou rozděleny do různých skupin, které provádějí různé pohyby a funkce.
 • Svaly v předloktí jsou zodpovědné za pohyb prstů a zápěstí, zatímco svaly v paži jsou odpovědné za pohyb ramene a lokte.
 • Svaly v rukou jsou nejvíce používané svaly v těle a mohou být velmi silné a vytrvalé.

Nejlepší cviky pro každý sval:

 • Pro svaly předloktí – curls s jednoručkami, lícové extenze.
 • Pro svaly paže – push-ups, kladkový potah, francouzské tlaky na tricepsy.
 • Pro svaly ramene – military press, boční zdvihy s jednoručkami.
 • Pro svaly zápěstí – zápěstní flexe, zápěstní extenze.


TOP KETO DIETA V AKCI

Kategorie – trénink