Top 10 cviků na posílení prsních svalů

0

Top 10 cviků na posílení prsních svalů

Top 10 cviků na posílení prsních svalů

Zde je seznam deseti nejefektivnějších cviků, které vám pomohou posílit vaše prsní svaly:

 1. Push-upy – Klasický cvik, který zacíleně pracuje na prsní svaly.
 2. Přítahy s jednoručkami – Zvedání jednoruček na úrovni hrudníku je skvělý cvik na posílení prsních svalů.
 3. Benčpres – Tento cvik se provádí na posilovací lavici a je oblíbenou volbou pro posílení prsních svalů.
 4. Kliky na hrazdě – Pomocí hrazdy můžete cvičit kliky, které jsou vynikajícím cvikem pro svalovou sílu v hrudi.
 5. Posilování s gumovými pásky – Gumové pásy jsou skvělým nástrojem pro posílení prsních svalů a nabízejí různé možnosti cvičení.
 6. Přítahy s TRX pásem – Pásové cvičení posiluje nejen prsní svaly, ale také další svalové skupiny.
 7. Flies – Cvik s jednoručkami, při kterém ramena a paže táhneme k sobě se zaměřením na prsní svaly.
 8. Kombinace bench pressu a kliků – Kombinace obou cviků je výborným způsobem, jak zapojit různé části prsních svalů.
 9. Posilování s gymnastickým míčem – Tato forma cvičení zvyšuje rovnováhu a zapojuje prsní svaly různými způsoby.
 10. Přítahy na stroji – Stroje na posilování jsou skvělou volbou pro precizní zapojení prsních svalů.

Pravidelný trénink a správná technika jsou klíčem k úspěchu při posilování prsních svalů. Nezapomeňte na vyváženou stravu a dostatečný odpočinek pro optimální výsledky.


fitness


Top 10 cviků na posílení prsních svalů

Top 10 cviků na posílení prsních svalů

1. Bench press

Bench press patří mezi nejefektivnější cviky na posílení prsních svalů. Ležíte na lavici a zvedáte činku nahoru a dolů pomocí paží.

2. Push-up

Push-up nebo také kliky jsou perfektním cvikem na posílení prsou. Ležte na zemi a zvedejte tělo pomocí paží a prsou.

3. Hrazda

Pokud máte přístup k hrazdě, zvedání těla pomocí paží je dalším skvělým cvikem na posílení prsních svalů.

4. Dumbbell fly

Cvik s činkami fly je účinným cvikem na posílení prsních svalů. Ležte na lavici a zvedejte činky do stran, aby se vaše paže setkaly před vámi.

5. Incline dumbbell press

Při cvičení incline dumbbell press ležte na skloněné lavici a zvedejte činky nahoru a dolů pomocí paží.

6. Cable crossover

Cable crossover je cvik, při kterém stojíte mezi dvěma kabely a táhnete je vpřed pomocí paží. Tento cvik dokonale zapojí prsní svaly.

7. Dips

Pomocí bradle na dipy lze efektivně posílit prsní svaly. Opřete se o bradle a zvedejte tělo pomocí paží.

8. Hammer strength chest press

V posilovně můžete vyzkoušet cvik hammer strength chest press, který je zaměřený na posílení prsních svalů. Sedíte na speciální lavici a tlačíte před sebou dvě páky.

9. Decline push-up

Pokud máte možnost cvičit se skloněnou plochou, můžete zkusit decline push-up. Položte nohy na vyvýšenou plochu a cvičte kliky tak, aby tělo směřovalo dolů.

10. Medicine ball push-up

S medicinballem můžete provádět specifickou variantu push-upu. Položte ruce na medicinbal a provádějte kliky s extra namáháním prsních svalů.

Pokud chcete získat více informací o posilování prsních svalů, doporučujeme si přečíst tento článek z amerického zdroje.dieta
FAQs section – Top 10 cviků na posílení prsních svalů

Top 10 cviků na posílení prsních svalů

1. Bench Press

Tento cvik je jedním z nejúčinnějších na posílení prsních svalů. Lehněte si na lavici a držte v rukou činky. Pomalu spuste činky k hrudi a poté je zase zvedněte nahoru. Opakujte.

2. Push-Ups

Push-upy jsou skvělým cvičením nejen pro prsní svaly, ale také pro celé tělo. Položte si ruce na podlahu ve vzdálenosti ramen a dopředu nakloňte tělo. Pokrčte paže a poté se pomalu vraťte zpět do výchozí polohy.

3. Dumbbell Flyes

Stůjte s činkami v rukou před sebou. Pomalu se sklonte dopředu, ohněte lokty a rozpažte ruce na strany. Poté se vracejte zpět do výchozí polohy.

4. Cable Crossover

Vezměte si jednu rukojeť do každé ruky a stoupněte si v otevřeném prostoru mezi kabely. Pomalu zvedejte ruce před sebou a pokračujte až se setkají před vámi. Poté se vracejte zpět do výchozí polohy.

5. Dumbbell Pullover

Lehněte si na lavici tak, aby hlava a ramena visela volně dolů. Držte činku v obou rukou nad hlavou a pomalu ji spouštějte za hlavu. Poté ji zase zvedejte nahoru.

6. Incline Bench Press

Položte se na skloněnou lavici tak, aby horní polovina zad a hlava byla opřena o ni. Držte činky v rukou a spouštějte je k hrudi. Poté je zase zvedejte nahoru.

7. Decline Bench Press

Položte se na skloněnou lavici tak, aby dolní polovina zad byla opřena o ni. Držte činky v rukou a spouštějte je k hrudi. Poté je zase zvedejte nahoru.

8. Chest Dips

Položte si ruce na dvojité protahovací kliky čelem dolů. Poté se spouštějte dolů, ohýbáte paže a zase se zvedejte nahoru.

9. Smith Machine Bench Press

Tento cvik je podobný klasickému Bench Pressu, ale je proveden na Smithově stroji. Držte tyče v rukou a spouštějte ji k hrudi. Poté ji zase zvedejte nahoru.

10. Chest Press Machine

V tomto cviku si sedněte na přímočarou lavici a držte rukojeti čelem k sobě. Pomalu je vytlačte od sebe a poté zase přitlačte ke sobě.


gymExpert Opinion on Prsní Svaly – Svaly a cvičení

Prsní svaly – Svaly a cvičení

Podle mého odborného názoru jsou prsní svaly klíčovou součástí každého komplexního cvičebního režimu. Tyto svaly, často nazývané také hrudní svaly, představují důležitý svalový komplex, který je zapojen při mnoha pohybových aktivitách, jako je zdvihání, tlačení nebo stiskání různých předmětů.

Cvičení zaměřená na prsní svaly mohou pomoci při posílení a rozvoji flexibilitu těchto svalů. Jedním z nejběžnějších cviků pro prsní svaly je bench press, který je zaměřen na aktivaci především horních prsních svalů. Další užitečný cvik je push-up (rozcvik), který zahrnuje celý hrudní koš a posiluje nejen prsní svaly, ale také další svalové skupiny, jako jsou triceps a deltové svaly.

Pravidelné provádění cvičení zaměřeného na prsní svaly může vést k lepšímu držení těla, zvýšené síle a výkonu při různých sportovních aktivitách. Je však důležité cvičení provádět s dobře zvolenou technikou a vyvážeností, aby nedošlo k přetížení nebo zraněním.

Více informací o prsních svalech, jejich anatomii a správném cvičení můžete najít na této stránce na Wikipedii.

fitness

Top 10 cviků na posílení prsních svalů:

 • Push-up – klasický cvik na posílení prsních svalů, který se provádí lezením na rukou a nohou
 • Benčpres – cvik s přítahem činky nad hrudníkem na lavičce, který se zaměřuje na posílení svalů horní části hrudníku
 • Spojené zdvihy – cvik, který kombinuje vytažení jedné ruky s vytažením druhé nohy, posiluje prsní svaly a stabilizuje tělo
 • Click push-up – variace push-upu, při které je potřeba stisknout ruce dohromady před hrudníkem
 • Plank s rotací – plank spojený s rotací těla a paží, účinný cvik na posílení prsních svalů a trupu
 • Butterfly – cvik, při kterém se sedí na stroji a provádí se pohyb nohou jako u motýla, posiluje vnitřní část prsních svalů
 • Dumbbell pullover – cvik, při kterém se činky zavěsí přes hlavu, posiluje prsní svaly a záda
 • Cable crossover – cvik s vytažením kabelem z jedné strany na druhou, zaměřuje se na střed prsních svalů
 • Medicine ball chest pass – cvik, který se provádí s medicinbalem a při kterém se odráží míč od hrudníku směrem vpřed
 • Decline push-up – push-up prováděný na skloněné lavičce, posiluje horní část prsních svalů

TOP KETO DIETA V AKCI

Kategorie – trénink