Pravda o mléku – zdravé nikdy nebylo

2

Mlékárenský průmysl se v konkurenčním boji o koncového zákazníka dopouští mnohých podrazů a nefaktických polopravd. Po celá desetiletí vytváří podmanivé reklamy a téze o prospěšnosti mléka. Za každou sklenkou či kapkou bílé tekutiny neustále vyzdvihují vápník a zdravý vývoj dětí a našich kostí. Je velmi zvláštní, že se naše populace čím dál tím více krmí mléčnými výrobky a čím dál tím více jich trpí na osteoporózu a řídnutí kostí. Tato přímá úměra spolu totiž souvisí daleko více, než by si mohl někdo myslet.Dlouhou dobu se výrobcům mléčných výrobků dařilo tento civilizační nesmysl o mléku držet z dohledu pozornosti širší veřejnosti. Díky technologickému pokroku a sdílení informací už dobře víme, že právě mléčné výrobky se dají přirovnat k bílému jedu.

Ve svém prvopočátku si savci nedokážou život bez mléka představit a to je v pořádku. Po několika týdnech se od mléka odstaví a po zbytek života ho nepotřebují. Stejně tak by se měl chovat i člověk a určitě by se na konzumaci mléka plného hnisu od jiného zvěře měl dívat skrze prsty. V mléku je totiž obsažený anorganický vápník, který ke svému využití potřebuje hořčík. V dnešní době je v potravinách velký nedostatek hořčíku, proto se nám anorganický vápník ukládá takřka po celém těle a způsobuje celou řadu zdravotních komplikací od otylosti až po degenerativní změny na páteři. Zkusit můžete rostlinná mléka.

Mléko je prospěšné pouze prodávajícím

Je hezké, že stále větší počet lékařských autorit dochází ke zcela stejnému závěru a souhlasí s tím, že mléko je pro lidský organismus přímo nevhodné. Zahleňuje a navíc nás připravuje pozvolna do penálu. Byť jen malé množství pravidelného užívání mléka a výrobku z něj vytváří a prohlubuje astma, srdeční choroby, průjmy, anemie, arthritidu. Toto tvrzení podporuje hned několik klinických zkušeností a lékařských důkazů.

Obraz mléka budí ve společnosti symbol zdraví a vitality. Opak je pravdou a výrobci mléka to vědí od samého počátku. Jde o velký byznys, který z celosvětového hlediska vytváří multimiliardový zisk. Mléku by však mělo být používáno pouze jako potrava pro mláďata, nikoliv pro dospělé jedince. Navíc kravské mléko je určené pro tele a ovčí mléko pro jehňata. Tak to bylo a vždy bude. Kdokoliv se chce pravidelně zpronevěřovat těmto přírodním zákonům, tak za to musí i v budoucnu zaplatit. V tomto případě svým zdravím a ve velké míře i životem.

Krávy mizí z luk

Pokud se podíváme na dnešní mlékárenský průmysl, tak se mu neřekne jinak než továrna na mléko. Krávy pozvolna mizí z pastvin a jsou neustále držené ve výběhu. Mnohdy jim nezbývá nic jiného než stát a o násilí na nich páchaném nemluvě. Stačí se podívat na několik tajných záběrů z továren a určitě vás přeběhne mráz po zádech. Ovšem ve skutečnosti za to nemohou farmáři, ale lidé, kteří se mlékárenských produktů dožadují a jsou ochotni za tento sortiment platit. Krávy jsou nucené vydávat 75x větší množství mléka, než je přirozené. Zároveň se neustále oplodňují a jejich telata jim jsou odebírána, aby jim  nebrala mléko. Chovná zvěř už dávno nemá žádná práva a zachází se s nimi jako s otroky.

Kráva při takovém zacházení velmi často onemocní úplně stejně, jako lidé v nepřirozených podmínkách. Krávy tak dostávají preparáty na uzdravení a preventivně jim jsou podávány medikamenty. Všechny tyto látky se dostávají do mléka. Pokud si myslíte, že pasterizace tyto látky zničí, tak jste na velkém omylu. Krávy navíc tyto látky vypouští do mléka 14 dní a teď záleží jen na vašem úsudku, jestli farmář je ochotný toto mléko vylévat do kanálu, nebo jej prodat.

Nebezpečná látka

Xantin oxidáza je enzym obsažený v kravském mléce, který může za srdeční choroby. V podstatě ihned po vypití se dostává krevním řečištěm k našemu hlavnímu orgánu. Nebezpečí této tzv. xantinoxidázy hrozí pouze u homogenizovaného mléka, protože se tento enzym rozmělní na velice drobounké částečky, které se dostávají do krevního řečiště ještě předtím, než ho ledviny dokáží odfiltrovat. To působí v našem těle nedozírné následky. Tento enzym následně zjizvuje stěny cév a tepen a zvedá hladinu cholesterolu v krvi. Právě tento enzym je podle mnohých lékařů přímo zodpovědný za kornatění tepen.

Kasein v mléce

Možná jste o této živočišné bílkovině, která je tou hlavní v kravském mléce slyšeli. Je velmi užitečná pro samotnou krávu. Pro lidi tato bílkovina určená není. Více jak 60% dětí tuto bílkovinu nedokáže strávit. Tato nedokonalá natrávenina po té prostupuje do krevního řečiště a dráždí všechny tkáně a to zrovna při jejich vývoji. Nejen že se tak zatěžují orgány, ale zároveň i vyměšovací systém. Jde tedy jednoznačně o zrádný produkt, který by se měl z našeho stolu co nejdříve dostat pryč. Záleží na každém, kdo chce hledat informace nebo jen slepě věřit reklamám daných výrobců.